Regulamin 2018-01-13T19:51:30+00:00

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.ninaskidan.com. („Serwis”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię zaprojektowaną i wykonaną przez Ninę Skidan.

1. Sklep internetowy www.ninaskidan.com (zwany dalej sklepem) prowdzony jest przez: Stanisława Mączewskiego z siedzibą w Raciążu, Pęsy 5, 09-140, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. , NIP 5671703116

2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.
Każdy wyrób jest zarejestrowany w Państwowym Urzędzie Probierczym oraz posiada wszystkie właściwe cechy.

3. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.
Właściwości i parametry towarów zawarte są w opisie produktu. Prosimy Klientów, by mieli na uwadze, że każdy z oferowanych wyrobów jubilerskich jest wykańczany ręcznie i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Kamienie szlachetne i półszlachetne zawarte w biżuterii są niepowtarzalne i mogą różnić się od siebie stopniem nasycenia barwy, rozmieszczeniem inkluzji, odcieniem (szczególnie dotyczy to kamieni kolorowych, tj. szafirów, turmalinów, rubinów, agatów itd). Biżuteria prezentowana na zdjęciach jest niewielkich rozmiarów, a jej zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

4. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności:
a) Przelew bankowy na konto mBank 20 1140 2004 0000 3802 4566 2199
b) PayPal
c) szybka płatność przez Tpay

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Uwaga! Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Ze względu na zindywidualizowaną procedurę realizacji zamówień oraz czas realizacji, po złożeniu zamówienia, towar nie podlega zwrotowi ani nie ma odstępu od umowy i zwrotu środków. Wyjątkiem jest reklamacja ze względu na wadę towaru lub otrzymanie niewłaściwego przedmiotu. Bardzo prosimy naszych Klientów o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.”

7. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

8. Reklamację należy składać pisemnie na adres sklepu: Pęsy 5, 09-140 Raciąż lub za pośrednictwem adresu mailowego contact@ninaskidan.com. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Pęsy 5, 09-140 Raciąż.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

10.Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.